Home

Welkom bij “ Zie het kind”, waar we samen met ouders / verzorgers, kinderen, familieleden en een ieder die hierbij van belang is,  op zoek gaan naar de  intentie achter het gedrag van kinderen en het versterken van de onderlinge relaties.

Daarnaast biedt “Zie het kind” de Beschermjassen 3 daagse training aan voor professionals die cultuursensitief willen leren werken.

Ieder mens heeft het nodig om ‘gezien’ te worden en zich competent te voelen.

Er zijn mensen die zich niet gezien of competent voelen. Gezinnen waarin ouders (verzorgers) zich zorgen maken over het gedrag van hun kind(eren), er regelmatig conflicten zijn, men het gevoel heeft elkaar niet meer te begrijpen, er een heftige periode is geweest wat heeft gezorgd voor afstand onderling, men worstelt met het leven tussen verschillende culturen, er spanningen zijn in de liefdesrelatie van de volwassenen en/ of het zoeken is naar een nieuw evenwicht na een echtscheiding. Voor al deze situaties of anderen waarbij men wilt werken aan het versterken van de onderlinge relaties en/ of de relatie met zichzelf kunt u bij ons terecht.