Beschermjassen 3 daagse training

Wij geven de 3 daagse training “Beschermjassen” voor professionals uit onderwijs, zorg, welzijn en andere arbeidscontexten waar diversiteit en interculturele sensitiviteit een belangrijke rol (zouden moeten) spelen.

Wat is beschermjassen

Kitlyn Tjin A Djie is de grondlegger van “beschermjassen”. In haar boek ‘beschermjassen, transculturele hulp aan families schrijft ze: ‘Beschermjassen’ betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding”.

Beschermjassen begint bij je eigen levensverhaal. Hierin vind je de wijsheid, krachtbronnen, strategieën en kwetsbaarheden die je bij je draagt en die je kunt inzetten op je werk. Binnen deze training leren de deelnemers wat de kracht van familie is, hoe ze deze krachten kunnen ontdekken binnen de families van de mensen waar ze mee werken en hoe deze versterkt kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat mensen zelf hun krachten en successen ontdekken en deze verder kunnen versterken. De deelnemers krijgen vaardigheden en tools aangereikt om te werken met de familie en het netwerk van de mensen waar zij mee werken. Generatieoverdracht, faseovergangen en interculturele competenties komen ook aan bod.

Kortom een training waarin je een hoop leert over hoe je kan aansluiten en gebruik maken van de familie en culturele achtergrond jezelf en van de mensen waarmee je werkt.

Doel: Cultuursensitief leren werken, cliënten in hun kracht leren zetten door samen op zoek te gaan naar krachtbronnen binnen hun familie en cultuur.

Leeruitkomst:

  • De deelnemer heeft inzicht in de eigen familiecultuur en geschiedenis en weet op welke wijze deze invloed heeft tijdens het begeleiden van families.
  • De deelnemer is zich bewust dat elke familie zijn eigen krachten, wijsheden en vaardigheden heeft. Je bent in staat vanuit deze krachten, wijsheden en vaardigheden samen te werken en aan te sluiten bij de familie.
  • De deelnemer heeft kennis van ik versus wij-systemen, familiecontinuïteit en (3) generatie denken.
  • De deelnemer is zich bewust van de in- en uitsluitingsmechanismen die binnen families en de samenleving een rol spelen.
  • De deelnemer weet welke stadia een individu of familie doorloopt tijdens een faseovergang en is in staat de persoon/familie passende begeleiding te bieden tijdens het doorlopen van deze stadia.
  • De deelnemer zoekt actief met de clienten naar ankers, troost en steunfiguren (beschermjassen) en helpt de clienten zich in de nieuwe situatie te hernemen door hen in te bedden vanuit het oude vertrouwde.
  • De deelnemer kent het model voor interculturele competenties en kan de verschillende tools toepassen zoals bv het genogram, de leveslijn en het stellen van contextuele vragen.

Accreditatie

De 3 daagse training “Beschermjassen” is geaccrediteerd door de SKJ.
SKJ: 29.25 punten

Programma

Dag 1

Deze dag staat in het teken van kennismaken met elkaar en je eigen familie en cultuur. Zicht krijgen op je eigen familiegeschiedenis, culturele achtergrond, familie kracht, je beschermjassen, je heilige huisjes etc. Wie ben jij, wat heeft je gevormd en vanuit welk perspectief ga jij in contact met je collega’s en cliënten. Vervolgens gaan we aan de slag met de transculturele systemische competenties die je kunt inzetten binnen je werk met cliënten.

Dag 2

Op deze dag verdiepen we ons in de impact van levensfaseovergangen en aspecten van diversiteit. De literatuur gericht op het transitiemodel, posities van vaders, levenslijn en genogram staan centraal. We gaan de verbinding leggen tussen de theorie en de praktijk aan de hand van de verhalen van de eerste dag.

dag 3

Tijdens deze laatste dag draait het om het terugkoppelen en leren van ervaringen in de praktijk met Beschermjassen. Dit gaan we doen doordat elke deelnemer een korte presentatie voorbereid over het inzetten van beschermjassen in de praktijk. De dag staat in het teken van het oogsten van de leerervaringen van de eerste twee dagen en verder verdiepen wat nodig is door het bespreken van casussen.

Datum en locatie

Op dit moment staan er nog geen trainingen gepland vanwege geplande incompany trainingen. Neem gerust contact met mij op om samen te bespreken wat er mogelijk is.

Literatuur

De boeken ‘Beschermjassen, transculturele hulp aan families’ en ‘de afwezige vader bestaat niet’ zijn bij de prijs inbegrepen en worden vooraf opgestuurd.

Kosten

€ 800,- (incl. btw) inclusief literatuur, lunch, koffie en thee.

Nu aanmelden
Meer informatie