werkwijze

Binnen Zie het kind starten we door eerst kennis te maken met elkaar. Aan het eind van deze kennismaking bepalen we met elkaar of we samen aan het werk kunnen gaan.

 

Verloop                                                                                                                                                                                                                                 

In de eerste 3 tot 5 afspraken richt ik mij op het samen duidelijk krijgen wat er allemaal speelt, wat ieders verhaal is en hoe dit op elkaar inwerkt. Je zou dit diagnostiek kunnen noemen maar dan niet gericht op het stellen van een diagnose maar gericht op het duidelijk krijgen van de patronen en dynamiek binnen het gezin, de partnerrelatie en/ of familie. Wij noemen dit een systeemanalyse. Aan de hand van deze analyse stellen we doelen op en maken we inschatting hoeveel sessies er nodig zijn. In deze sessies wordt er gewerkt aan de doelen. Tussentijds evalueren regelmatig deze doelen en stellen ze waar nodig bij.

Wij werken systeem- en oplossingsgericht zodat een ieder zijn eigen krachten (her)ontdekt en zich verder ontwikkelt in samenwerking met elkaar.

Einde                                                                                                                                                                                                            

Aan het einde van het therapie proces blikken we gezamenlijk terug hoe het proces verlopen is. Wat was helpend en wat mogelijk niet? Tot slot vinden we het belangrijk om afscheid te nemen van elkaar.

 

voor de behandeling aan kinderen bieden wij het volgende:

 • versterken en/ of herstellen van de relatie met ouders en/ of andere gezins- en familieleden
 • versterken van een positief zelfbeeld
 • Herkennen en leren omgaan met emoties
 • echtscheidingsverwerking
 • Sociale vaardigheden versterken (samenspelen, weerbaarheid, respecteren van grenzen)
 • “Ik leer anders” training (voor beelddenkers)

 

Voor de behandeling aan ouders bieden wij het volgende:

 • versterken en/of herstellen van de relatie met de kinderen en of andere familieleden
 • Versterken en/ of herstellen van de partnerrelatie
 • Versterken en/ of herstellen van de ex partnerrelatie door de inzet van de SCHIP-aanpak (zie https://www.schipaanpak.nl voor meer info)
 • versterken van een positief zelfbeeld
 • herkennen en leren omgaan met emoties

 

Voor de begeleiding aan leerkrachten bieden wij het volgende:

 • Video-interactie begeleiding
 • Coaching van leerkrachten
 • Begeleiding van leerlingen bij hun sociaal emotionele ontwikkeling
 • Begeleiding bij het voeren van oudergesprekken
 • Presentaties aan het team over bepaald gedrag en / of basiscommunicatie