Algemene voorwaarden beschermjassen 3 daagse training

Aanmelding en deelname

  • Aanmelding voor de training betekent dat de deelnemer zich committeert aan deelname voor drie volledige dagen van 09.30 – 17.00 uur.
  • Indien zich desondanks onvoorziene en dringende omstandigheden voordoen tijdens de looptijd van de cursus, die deelname (gedeeltelijk) onmogelijk maken, verwachten we dat de cursist de trainer hierover tijdig informeert.
  • Persoonlijke gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt.
  • Er wordt bij afronding een certificaat verstrekt mits de deelnemer minimaal 5
   dagdelen aanwezig is geweest.

Kosten en betaling

   • De prijs van de 3 daagse training bedraagt € 800,- tenzij anders overeengekomen.
   • Bij de prijs van de training is inbegrepen een lunch op elk van de drie trainingsdagen, en de boeken: ‘Beschermjassen, transculturele hulp aan families’ en “Afwezige vaders bestaan niet”.
    De lunch noch de boeken kunnen om enige reden in mindering worden gebracht op de prijs.
   • Het volledige bedrag wordt uiterlijk 1 week voorafgaand aan de training voldaan, tenzij anders
    overeengekomen.
   • Bij afzegging van de training, zeven dagen of minder voor aanvang, worden
    € 75,= administratiekosten in rekening gebracht.
   • Bij niet doorgaan van de cursus vanwege onvoldoende deelname of andere
    dringende redenen en oorzaken, vindt restitutie van het volledige cursusgeld plaats.

Studie-niveau en -belasting

   • Deelname aan de training vergt een hbo denk- en werkniveau.
   • De boeken: ‘Beschermjassen, transculturele hulp aan families’ en “Afwezige vaders bestaan niet” zijn verplichte literatuur.
   • Er wordt bij afronding een certificaat verstrekt mits de deelnemer minimaal 5
    dagdelen aanwezig is geweest.