Begeleiding van leerlingen in hun sociaal emotionele ontwikkeling

Ik kan de leerlingen waar van door observatie en / of gesprekken met leerkrachten blijkt dat ze op sociaal-emotioneel gebied kwetsbaar zijn, preventieve ondersteuning bieden. Het gaat dan om lichte interventies die ik kan inzetten op basis van de hulpvraag.
 Hulpvragen waaraan gedacht kan worden zijn:

  • Leren herkennen en benoemen van de basisgevoelens in een veilige omgeving door middel van verhaaltjes te vertellen, spelletjes en oefeningen te doen.
  • Kinderen laten zien en horen hoe deze emoties op een passende manier geuit kunnen worden.
  • Het herkennen en leren reageren op emoties van anderen.
  • Het kind leert om over zichzelf te praten
  • Het kind leert dingen over zichzelf en zijn omgeving
  • Het kind krijgt meer zelfvertrouwen en voelt zich gewaardeerd.

Het is ook mogelijk om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te versterken. Hierbij denk ik aan leerlingen die soms minder handig zijn in contact met anderen. Dit kan zich uiten in verlegen of teruggetrokken gedrag en in luidruchtig of ruzieachtig gedrag. Een leerling kan weinig of geen vrienden hebben en (soms) gepest worden. Er is sprake van een negatief zelfbeeld. 
In mijn begeleiding van deze leerlingen wordt gepraat, gespeeld en geoefend met situaties die voor hen lastig zijn. Bijvoorbeeld opkomen voor jezelf en gevoelens herkennen. Door middel van creatief spel en oefeningen leren de kinderen nieuwe effectieve gedragsalternatieven. Op een speelse manier worden het zelfbeeld en de sociale weerbaarheid vergroot. Deze begeleiding kan individueel of in kleine groepjes plaatsvinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.