Coaching van leerkrachten

Ik kan leerkrachten coachen in het pedagogisch handelen. Dit kan door middel van VIB, observaties en oplossingsgerichte gesprekken. Mijn overtuiging is dat het voor het welbevinden van elke leerling in de klas een goede samenwerking tussen de leerling, leerkracht en ouders noodzakelijk is. Indien mijn inzet nodig is bij de sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling, zal ik dan ook altijd in gesprek gaan met de leerkracht. Hierin zal ik samen met de leerkracht bespreken wat de leerkracht wil dat er bereikt wordt met de leerling en wat de bijdrage van de leerkracht hierbij zal zijn.
 Daarnaast is het ook mogelijk dat de leerkracht een hulpvraag heeft op het gebied van pedagogisch handelen binnen de hele klas of met een specifieke leerling. Dan is een individueel coaching traject  mogelijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.