Oudergesprekken voeren

Bij de begeleiding van leerlingen in hun sociaal emotionele ontwikkeling is het naast een goede samenwerking met de leerkracht ook belangrijk dat ik samenwerk met ouders. Ik kan oplossingsgerichte gesprekken voeren met ouders waarin ik met hen doelen opstel voor hun bijdrage aan een goede sociale emotionele ontwikkeling van hun kinderen. Daarbij kan ik met ouders bespreken wat hun bijdrage is bij een goede samenwerking met de leerkrachten. Tot slot zal ik ouders rechtstreeks of via de leerkracht informeren van het verloop van de begeleiding aan hun kinderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.