Video interactie begeleiding

Ik kan VIB in de klas inzetten als de leerkracht zich bewuster wilt worden van de positieve effecten van zijn handelen.

VIB is een verzamelnaam voor een variatie aan methodische vormen van begeleiding waarbij het handelen en communiceren van professionele werkers wordt ondersteund door video-feedback. Bij analyse van de video-opnames wordt vooral gekeken naar de ‘basiscommunicatie’. Hierbinnen ga ik uit van de aanwezige capaciteiten van zowel de leerling als de leerkracht; geslaagde communicatie is hierbij het vertrekpunt als voorwaarde voor groei. Het sensitief maken van de leerkracht voor de initiatieven van de leerling / ouder en daaruit voortvloeiend het kunnen afstemmen op de behoeftes van de leerling zonder de leiding over het contact te verliezen, is de basis van VIB.
Mijn ervaringen tot nu toe zijn dat het voor leerlingen, leerkrachten en ouders een mooie manier is om te zien op welke momenten het wel goed. Door in te zoomen kunnen we samen ontdekken wat maakte dat het lukte, wat is ieders bijdrage daarin. Door de beelden met elkaar te kijken en hierover in gesprek te gaan kunnen zorgen dat deze momenten meer plaatsvinden en het pedagogisch klimaat in de klas versterkt wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.